LOCATIONS & MENUS

SIMPLY FONDUE - DALLAS, TX

HISTORIC LOWER GREENVILLE AVENUE

 MENU  |  INFO  |  RESERVATIONS

SIMPLY FONDUE - FT WORTH, TX

SUNDANCE SQUARE

MENU  |  INFO  |  RESERVATIONS

SIMPLY FONDUE - LIVERMORE, CA

DOWNTOWN FIRST STREET

MENU  |  INFO  |  RESERVATIONS

SIMPLY FONDUE - HOUSTON, TX

COMING SOON